Eight Views of Lake Biwa (琵琶湖八景)

Eight Views of Lake Biwa is a special selection of eight views around Lake Biwa.

Origin
Shiga Prefecture selected it to introduce the magnificent and varied views of Lake Biwa widely in June 1949.

Contents
Getsumei (moonlight): Hikone-shi no Kojo (old castle [Hikone-jo Castle] of Hikone City)
Ryofu (cool breeze): Omatsuzaki no Hakutei (white beach of Omatsuzaki)
Shinsetsu (fresh snow): Shizugatake no Taikan (grand view of Shizugatake)
En-u (drizzling rain): Hiei-zan (Mt. Hiei) no Jurin (woods of Mt. Hiei)
Shinryoku (dark green): Chikubushima no Chin-ei (shadow of Chikubushima island)
Sekiyo (evening sunlight): Seta no Kara-hashi (Seta's Kara-hashi Bridge) ・ Ishiyama-dera no Seiryu (clear stream of Ishiyama-dera Temple)
Gyomu (morning mist): Kaizuosaki no Gansho (rocks of Kaizuosaki)
Shunshoku (spring color): Azuchi-cho・ Omihachiman no Suigo (Riverside District in Azuchi-cho and Omihachiman City)

[Original Japanese]